English

Haftalık, Günlük Veya Benzeri Şekilde Kısa Süreli Konut Kiralamaları Da Tevsik Zorunluluğu Kapsamına Alınmıştır.

Sirküler No: 2097

09 Haziran 2017 tarh ve 30091 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 298 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 268 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan değişiklik ile,

Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde yapılan kira ödemelerinin yanı sıra, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirilmiştir.

Tebliğ 1/7/2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.