English

SGK Prim Teşvik Tutarlarının Kayıtlarda Gelir Ve Gider Hesaplarında Takip Edilip Edilmeyeceği

Sirküler No: 2099

5510 sayılı ve diğer kanunlar kapsamında çalışanlar ile işyerleri için öngörülen şartların oluşması durumunda işverenler tarafından yararlanılmakta olan birden fazla SGK prim teşviki bulunmaktadır. Bu prim teşvik tutarlarının kayıtlarda gelir ve gider hesaplarında yer alıp almayacakları hususu ile ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

TEŞVİK KODU TEŞVİK KONUSU KANUN VE GENELGE NO
5510 (*) Kuruma Borçu olmayanlara 5510 sayılı Kanun 81.(ı) madde  /                                                            2008 – 93, 2009-139 ve 2011-45nolu Genelgeler
14857 (**) Engelli İstihdamı Teşviki 4857 sayılı Kanun 30.uncu madde  / 2008 -77 nolu Genelge
15921  (***) İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı 4447 sayılı Kanun  50. inci madde  /  2009-149 nolu Genelge
25510 16322 26322 (****) Yatırım Teşvik Belgeli İşverenlere Prim Teşviki Devlet Yardımları Hakkında Karar   / 2011 – 54 / 2012-30  Genelgeler
6111 (*****) 4447 sayılı Kanunun Geçici 10.uncu maddesine Göre Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Teşviki 4447 sayılı K.Geçici 10. uncu madde  /  2011- 45  nolu Genelge
6486 (******) İşverenlerce yurtdışına çalıştırılan  Türk işçiler Teşviki 5510 sayılı Kanun   81/(i) inci  madde  / 2013-30 nolu Genelge
46486   56486   66486 (*******) Sosyo-gelişmişlik endeksi düşük olan illere ilave %6 lık indirim BKK/2013-4966 / 5510/81-(ı) maddesi / 2013-30 nolu Genelge
6645 (********) İşbaşı Eğitim Programı Kapsamında İşe Alınanlara Uygulanacak Teşvik 4447 sayılı K.Geçici 15. inci madde  / 2016-01 nolu Genelge
(*) Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.
(**) Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.
(***) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan sigorta primleri, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate

alınmayacaktır.

(****) Ekonomi Bakanlığınca karşılanan prim tutarları işverenler bakımından gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet unsuru

olarak dikkate alınmaz.

(*****) Fondan karşılanan prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.
(******) Hazineden karşılanan prim tutarları, işverenler bakımından gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak

dikkate alınmaz.

(*******) Hazinece karşılanan sigorta primleri, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.
(********) Fondan karşılanan prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

Yukarıda parantez içlerinde yer alan hükümlere göre; söz konusu teşviklerden yararlanmakta olan işverenlerin ilgili aylarda SGK prim teşvik tutarlarını kayıtlarda gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirmeden takip etmelerini öneririz.

55225   25225 Kültür Yardımları ve Girişimleri Teşviki 5225 sayılı Kanun    5. inci  madde / 2010-109 nolu Genelge
5746 Araştırma, Geliştirme  ve Tasarım Faaliyetleri   Teşviki 5746 sayılı Kanun   3.üncü madde  /                                                           2008 – 85  ve 2009-21 nolu  Genelgeler
687 İşkura Kayıtlı İşsizlerin İşe Alınması Teşviki 687 Nolu Kanun Hükmünde Kararname (2017-10 nolu genelge)

Yukarıda yer alan tabloda SGK prim teşvik tutarlarının ilgili kanunlarda gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı 26.08.2011 tarihli B.07.1.GİB.4.41.15.01-KVK-2010/22-122 nolu özelgesinde 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu kapsamında Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanan SGK prim teşvik tutarlarının gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeden takip edilmesi görüşünü vermiştir. Bu görüş doğrultusunda yukarıdaki (3 adet) teşvikten yararlanmakta olan işverenlerin de kayıtlarında teşvik tutarlarını ilgili aylarda gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeden takip etmelerini öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.