English

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri İle İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hükümleri 01.07.2020 Tarihinde Yürürlüğe Girecek

Sirküler No: 2100

7033 sayılı Kanun “SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” tasarısı 18.06.2017 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş olup henüz Resmi Gazetede yayımlanmamıştır. 

Kanunun; 

MADDE 86- 6331 sayılı Kanunun 38.inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin              (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2017” ibaresi “1/7/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

Yukarıdaki madde gereğince;

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için  “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri” ile “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi” hükümleri 01.07.2017 yerine 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.