English

2017 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

Sirküler No: 2105

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 45 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile;

2017 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %9,70 (yüzde dokuz virgül yetmiş) olarak tespit edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.