English

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2 Taksitinin Temmuz 2017 Ayı İçerisinde Ödenmesi Gerekir

Sirküler No: 2106

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 9’ uncu maddesinde; motorlu taşıtlar vergisinin, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılacağı ve her yılın Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

2017 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksitinin Temmuz ayı sonuna kadar ödenmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.  

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.