English

Sahte Sigortalılık Ve Yaptırımları

Sirküler No: 2118

Sahte sigortalılık ile ilgili hususları 13.08.2012 tarihli, 1273 nolu ve 06.12.2016 tarihli, 1968 nolu sirkülerimizde açıklamıştık. Konu çok önemli olduğu için ayrıca aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Fiilen çalışmadığı halde Kurumun sosyal güvenlik haklarından yararlanmak için kişilerin bir işyerinde sigortalı gösterilmesini sahte sigortalılık olarak tanımlayabiliriz. 

Sahte sigortalılığın çeşitleri; 

1-) Bazı kişilerin emeklilik hakkından yararlanmak için bir işyerinde fiilen çalışmadan kendilerini sigortalı göstermeleri,

2-) Bazı işverenlerin erken emeklilik için kendi şirketlerinde Kanundaki hükümlere uymadan kendilerini işçi olarak göstermeleri,

3-) Kimileri emeklilik için gerekli prim/gün sayısını doldurmadıklarından eksik günler için fiilen çalışmadan kendilerini şirketlerde sigortalı göstermeleri,

4-) Kadınların hamilelik döneminde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek ve doğum öncesi ile sonrasında iş göremezlik ödeneğinden faydalanmak için fiilen çalışmadan bir yerde çalışıyor gözükmeleri gibi,

Sahte sigortalılığın cezası sigortalı ve işveren yönünden aşağıda açıklanmıştır.

Sigortalı yönünden; 

1-) Sigortalılık ve prim günleri iptal edilmekte,  ödediği primler iade edilmemekte,

2-) Emekli olunmuşsa, emeklilik iptal edilmekte,  ödenen maaşlar faiziyle geri istenmekte,

3-) Sahte sigortalılık süresince hem kendi hem de yakınları adına ödenen tüm sağlık giderleri geri istenmekte,

4-) Sahte sigortalı için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmakta,

5-) Sigortalı kişiye ödenen iş göremezlik aylıkları faiziyle birlikte geri istenmektedir.

İşveren yönünden; 

1-) İşveren gösterdiği her sahte sigortalı için ve sahte sigortalılığın devam ettiği her ay için asgari ücret  (2017 yılı için 1.777,50 TL) tutarı kadar idari para cezası ödemek zorunda, (5510/102.4(e) ve 5(e) maddeleri gereği)

2-) Devletin ödediği emekli aylıklarını, sağlık giderlerini sahte sigortalı ödeyemezse, bu tutarlar işverenden faiziyle birlikte alınmakta,

3-) İşveren hakkında resmi belgede sahtecilik yaptığı gerekçesiyle 3 aydan 8 yıla kadar hapis cezası için suç duyurusunda bulunulmakta.

Sahte sigortalılıkta çözüm yolu; 

Prim/gün sayısı yetersiz olanların,

1-) İsteğe bağlı sigortalı olmaları,

2-) Yurt içi çalışanlar doğum ve askerlik borçlanması, yurtdışında çalışanlar da hizmet borçlanması yapabilirler.

İşverenlerin yukarıdaki yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları için sahte sigortalı çalıştırmamalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.