English

İş Kanunu Yönetmeliklerinde Yapılan İlaveler Ve Önemli Değişiklikler

Sirküler No: 2120

25.08.2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Kanunu yönetmeliklerinde yapılan ilaveler ve önemli değişiklikler aşağıdadır.

A-) İş Kanununa ilişkin fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik’le yapılan değişiklikler.

Yönetmeliğin MADDE 1’i ile 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinin 4.üncü maddesine eklenen fıkra ile;

Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere, 4857 sayılı Kanunun 42 nci maddesi uyarınca zorunlu nedenlerle ve 43 üncü maddesi uyarınca olağanüstü hallerde, haftalık otuz yedi buçuk saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüzden az olmamak üzere arttırılması suretiyle ödenecektir. 

Yönetmeliğin MADDE 2’si ile aynı Yönetmeliğin 8.inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (e) bendi ile;

4857 sayılı Kanunun 42 nci maddesi uyarınca zorunlu nedenler ve 43 üncü maddesi uyarınca olağanüstü haller dışında yer altında maden işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamayacaktır. 

Yönetmeliğin MADDE 3’ü ile aynı Yönetmeliğin 9.uncu maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiş olup, yapılan değişiklikle;

1-) Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence işçi onayı iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da ihtiyaç ortaya çıktığında alınacak ve işçi özlük dosyasında saklanacaktır.

2-)  Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilecektir. 

Yapılan değişiklikle her yıl Ocak ayında işçilerden fazla mesai onayı için alınan muvafakatname kaldırılmıştır.

B-)  İş Kanununa ilişkin çalışma süreleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle yapılan değişiklikler aşağıdadır. 

Yönetmeliğin MADDE 1’i ile aynı Yönetmeliğin 4.üncü maddesine eklenen fıkra ile; 

Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saat olacaktır. 

Yönetmeliğin MADDE 2’si ile aynı Yönetmeliğin 5.inci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen cümle ile;

Turizm sektöründe dört aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz; denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile altı aya kadar artırılabilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.