English

Ba ve Bs formlarında tutarsızlık varsa ilgili formun en kısa sürede düzeltilmesi gerekir

Sirküler No: 1456

Maliye Bakanlığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 148, 149 ve Mükerrer 257’nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak, çıkarmış olduğu 350, 362, 381 ve 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflere belli hadlerin üstündeki alım ve satımlarını Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) ile bildirme yükümlülükleri getirmiştir.

Alış veya satış faturalarının firmalara geç ulaşması ve benzeri nedenlerden dolayı düzenlenme tarihlerine göre ilgili ay için verilen Ba –Bs formlarına dahil edilmediği veya bir sonraki ay formlarına dahil edildiğine rastlanmaktadır.

Ba ve Bs formlarıyla elde edilen bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığı veri havuzunda bulunan diğer bilgilerle karşılaştırılmakta ve satıcı ile alıcı arasındaki rakamların ve fatura sayılarının farklı olması halinde mükellefler incelemeye sevk edilebilmektedir.

Firmaların gereksiz yere izahat vermek zorunda kalmamaları, incelemeye sevk edilmemeleri ve yapılan incelemelerde bu hususun aleyhlerine kullanılmaması için;

– Ay sonlarında alım ve satım faturaları ile ilgili firmalarla mutlaka mutabakat yapmaları,

– Ba veya Bs formunun yanlış verildiğinin fark edilmesi halinde en kısa sürede olması gerektiği şekilde düzeltme yapmaları,

gerektiğini önemle hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayın…