English

İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenci Ücretlerindeki Devlet Katkısı Yardım Süresi Uzatıldı.

Sirküler No: 2137

İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenci ücretlerindeki devlet katkısı ile ilgili hususları 15.03.2017 tarih ve 2044 nolu sirkümüzde yapmıştık.  

20.10.2017 tarih ve 30216 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/10834 nolu Bakanlar Kurulu Kararıyla;

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun geçici 12.inci maddesi uyarınca aday çırak ve çıraklar ile anılan Kanunun 18.inci maddesine göre işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin;

Yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin,

Yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin,

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53.üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre, 2017-2018 eğitim öğretim yılı sonuna kadar bir eğitim ve öğretim yılı uzatılmıştır.

3308 sayılı Kanun kapsamında işletmelerinde yukarıdaki vasıflarda çalışanı olan  işveren ve yetkililerinin söz konusu teşvik hükümlerinden gerekli işlemleri yaparak 2018 yılı eğitim ve öğretim sonuna kadar yararlanmalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.