English

Ar-Ge’de Tam Zamanlı Olarak Çalışanların Haftalık 45 Saatin Altındaki Çalışmalarında Hafta Tatili Ücretlerinin Vergi Ve Sgk Teşvikleri Kapsamında Değerlendirilmeyeceği

Sirküler No: 2171

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİK 10.08.2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştı.  Yönetmelikte Ar-Ge’de tam zamanlı olarak çalışanların hak kazanılmış hafta tatil ücretleri ile ilgili teşvik maddeleri aşağıdadır.

Gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması 

MADDE 10 –

(3) Gelir vergisi stopajı teşvikinin hesaplanmasında, bu kapsamdaki personelin fiilen Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ayırdıkları zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınır.       Tam zamanlı olarak çalışanların hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler de bu teşvik kapsamında değerlendirilir. Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler bu teşvikten faydalanamaz. Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerinde kısmi zamanlı olarak çalışan personelin hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 2429 sayılı Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretleri gelir vergisi stopaj teşvikinin uygulamasında dikkate alınmaz.

Sigorta primi desteği uygulaması

 MADDE 11 –

(8) Kapsama giren personelin Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili çalışmalarının haftalık kırk beş saati doldurması hâlinde çalışılan haftaya ilişkin hafta tatili, sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasında dikkate alınır. Kapsama giren personelin ay içindeki çalışmalarının tamamının Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili olması hâlinde yıllık ücretli izin süreleri ile 2429 sayılı Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler de bu destek kapsamında değerlendirilir. 

Yukarıdaki maddelerdeki hükümlere göre; 

Ar-Ge’de tam zamanlı olarak çalışan personellerin Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili çalışmalarının haftalık 45 (kırk beş) saati doldurması hâlinde çalışılan haftaya ilişkin hafta tatili ücretleri gelir vergisi, damga vergisi  ve  sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasında dikkate alınacak olup, haftalık 45 (kırk beş) saatin doldurmaması durumunda o haftaya ait hafta tatili ücretleri Ar-Ge teşviklerinden yararlandırılmayacaktır. 

Ar-Ge kapsamında tam zamanlı işçileri olan, istirahat vb. nedenlerle haftalık 45 saatin altında işçi çalıştıran işveren ve yetkililerinin yukarıdaki hususlara dikkat etmelerini önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.