English

2017 Yılı Kasım Ayına İlişkin Sigorta Primleri İle Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına İlişkin Sigorta Primlerinin Ödenme Süresi 02.01.2018 Olarak Değişti

Sirküler No:2172

5 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile “2017 yılı Kasım ayına ilişkin bazı primlerin ödenme süresi”  başlıklı geçici 34 üncü madde ile       “Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların, 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primleri en geç 26/12/2017 tarihinde Kuruma ödenir.” hükmü getirilmişti.

Kamuoyundan gelen talepler üzerine Kurum Yönetim Kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda,  Kurumun 20.12.2017 tarihli duyurusu gereğince;

1-) 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri, 

2-) Ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primleri, 

02.01.2018 tarihi sonuna kadar (31.12.2017 tarihinin Pazar gününe, 1 Ocak resmi tatile denk gelmesi) ödenebilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.