English

2018 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri – Engelli İndirimi – Yemek Parası İstisnası

Sirküler: 2181

KONU: 1-) 01.01.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN GELİR VERGİSİ MATRAH DİLİMLERİ ARTIRILDI.

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesine esas olan tarife, 2018  takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

14.800 TL’ye kadar 15%
   
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası 20%
   
80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, 27%
(Ücret gelirlerinde 120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL), fazlası  
   
80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, 35%
(Ücret gelirlerinde120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL), fazlası  

2-) 2018 YILINDA UYGULANACAK ENGELLİ İNDİRİMİ TUTARLARI:

– Birinci derece engelliler için 1.000,00 TL
– İkinci derece engelliler için 530,00 TL
– Üçüncü derece engelliler için 240,00 TL

 3-) VERGİDEN İSTİSNA YEMEK ÜCRETİ TUTARI:

2018 yılında işyeri dışında personele verilen yemek ücretinin KDV hariç 16,00 TL (KDV dahil 17,28 TL’si) vergiden istisnadır. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.