English

Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesine Ödenecek Huzur Hakkı Tutarlarının Kurumlar Vergisi Ve KDV Karşısındaki Durumları.

Sirküler No: 2183

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 359 uncu maddesinin birinci fıkrasında, anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulunun bulunacağı; ikinci fıkrasında, bir tüzel kişinin yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişinin de tescil ve ilan olunacağı; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğunun, şirketin internet sitesinde hemen açıklanacağı; tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişinin toplantılara katılıp oy kullanabileceği hükümleri yer almaktadır.

Aynı Kanunun 394 üncü maddesinde ise yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebileceği hükme bağlanmıştır.

Maddelerdeki hükümlere göre; genel kurulda, yönetim kuruluna üye olarak tüzel kişi seçilmişse, (aynı toplantıda gerçek kişi temsilcisi belirlenmiş olsa bile) huzur hakkı ödenmesine karar verilmesi halinde;

Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden;

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 1.inci ve 6.ıncı maddelerindeki hükümlere göre; tüzel kişi  yönetim kurulu üyesi şirkete ödenen huzur hakkı bedelleri o şirket geliri sayılacağından, bu bedellerin kurum kazancına dahil edilerek vergilendirilmesi, ayrıca tüzel kişi şirket bu bedeli maaş bordrosuna katarak temsilci kişiye ücret olarak ödeyebilir.  

Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden; 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun; 1/1,  4/1 ve 20/1 inci maddelerindeki hükümlere göre;

şirketin yönetim kurulu üyeliğinden elde ettiği bedeller (Huzur hakları), bu firmaların yönetim ve idaresine yönelik hizmetin karşılığı olduğundan; genel oranda (%18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 11.04.2014 tarih ve 64597866-125[6-2015]-49 özelgesindeki görüşü de yukarıdaki gibidir. Özelgeye http://www.gib.gov.tr/node/96661 ulaşabilirsiniz.

Olağan/olağanüstü genel kurullarda;

Tüzel kişi yönetim kurulunda yer alıyorsa ve huzur hakkı ödenecekse toplantı tutanağının ilgili maddesinde “…………….. tüzel kişi yönetim kurulu başkanına/başkan yardımcısına/üyesine/üyelerine ……………………. TL (KDV dahil/hariç) huzur hakkı ödenmesine şeklinde karar alınmalıdır.

Her ay fatura düzenlenmesi;

Genel kurul kararından sonra her ay yönetimde yer alan tüzel kişi firma tarafından iştirak olunan firmaya genel kurul kararına uygun olarak huzur hakkı tutarını ve KDV’sini belirtmek suretiyle fatura düzenlemelidir. (Fatura açıklamasına “…………….. 2018 ayı Huzur hakkı” yazılabilir)

İştiraki bulunan firmaların yönetim kurulunda yer alan/alacak olan tüzel kişi firma yetkililerinin yukarıdaki hususlara uymalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.