English

Çeşitli Konular Hakkında Özet Bilgiler Aşağıda Belirtilmiştir

Sirküler No:2189

1-) FATURA KESME SINIRI:

2018 yılında fatura kesme sınırı 1.000,- TL olarak belirlenmiştir. Ancak, müşterinin istemesi halinde tutarına bakılmaksızın fatura düzenlenmesi gerekir. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerinden dolayı gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin faaliyetleri ile ilgili satın aldıkları mal ve hizmet tutarı ne olursa olsun fatura almaları gerekmektedir. (kırtasiye ve temizlik malzemeleri hariç)

Buna bağlı olarak firmalar, 2018 yılında satın aldıkları, tutarı 1.000,-TL’ye kadar olan demirbaşlarını, amortismana tabi tutmadan doğrudan gider yazabilirler.

2-) GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İSTİSNASINA İLİŞKİN TUTAR:

2018 yılında elde edilecek mesken kira gelirleri için uygulanacak istisna tutarı 4.400,- TL’ dir.

3-) DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI:

Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80’inci maddesinde belirtilen, değer artışı kazançları için uygulanan istisna tutarı 2018 yılı için 12.000,- TL’ye çıkartılmıştır.

4-) ARIZİ KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI:

Gelir Vergisi Kanununun 82’nci maddesinde belirtilen, arızi kazançlar için uygulanan istisna tutarı 2018 yılı için 27.000,- TL’ye çıkartılmıştır.

5-) VERGİ KESİNTİSİ VE İSTİSNA UYGULAMASINA TABİ TUTULMAMIŞ MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRADLARINA İLİŞKİN BEYANNAME VERME SINIRI:

Gelir Vergisi Kanununun 86/1-d maddesinde belirtilen, vergi kesintisine ve istisna uygulamasına tabi olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2018 yılında elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 1.800,- TL olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.