English

İş-Kur İşbaşı Eğitim Programı Uygulama Süresi 31.12.2018 Tarihine Uzatıldı

Sirküler No: 2190

İş-Kur işbaşı eğitim programı kapsamında çalışanlarla ilgili detaylı açıklamalar 1732-1803-1848 ve 1982 nolu sirkülerimizde mevcut olup,  25.12.2017 tarihli ve 2017/11174 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin ekli Karar ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun;

Geçici Madde 15 – (Ek: 4/4/2015-6645/28 md.)

“18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların;” 

hükmünde yer alan 31/12/2016 tarih;

20/12/2016 tarihli ve 2016/9643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar ile bu maddenin uygulanma süresi 31/12/2017 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu tarih  yukarıda sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar ile bu maddenin uygulanma süresi 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

İş-Kur işbaşı eğitim programı kapsamında işçi çalıştıracak olan işveren ve yetkililerinin söz konusu sirkülerimizi gözden geçirmelerini ve teşvik hükümlerinden yararlanmalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.