English

Kuruluş Ve Sermaye Artırımında Rekabet Kurum Paylarının Odaya Yatırılması

Sirküler No:2192

Anonim ve limited şirketlerin kuruluş sermayeleri ve sermaye artırımı halinde artan kısmın onbinde dördü, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Rekabet Kurumunun Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ndeki hesaplarına ödenmekteydi.

Ancak, 31.03.2017 tarih ve 30024 sayılı Resmi Gazete’de Rekabet Kurumu tarafından yayımlanan 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim Ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ’in (Tebliğ No: 2017/4) 5. maddesinde; yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın onbinde dördünün, Kurum adına ticaret sicili harçlarını tahsile yetkili birimlerce tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre 01.01.2018 tarihinden itibaren Rekabet Kurum Payları Bursa Ticaret Odası tarafından tahsil edilecektir. Bu tarihten sonra Rekabet Kurumu’nun banka hesabına ödeme yapılamayacak olup, tahsilat yetkisi sadece Oda’ dadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.