English

E-Serbest Meslek Makbuzu Ve E-Müstahsil Makbuzu Duyurusu

Sirküler No: 2194

e-Fatura sitesinde e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları hakkında duyuru yayınlanmıştır.

Duyurunun özeti şöyledir:

Uygulamalardan yararlanmak için aşağıdaki 3 yöntemden birisi kullanılabilir: 

  • Özel Entegrasyon Yöntemi,
  • Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi
  • Portal Yöntemi 

Söz konusu uygulamalara başvuru yapılabilmesi ve kullanılabilmesi için Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) veya Mali Mühür (MM) temin edilmelidir. Arızalanma, çalınma, vb. durumlar göz önünde bulundurularak birden fazla NES veya MM edinilmesi tavsiye olunur. 

MM veya NES üretimi aşamasında mükelleflerin bilgileri MERSİS ve MERNİS kayıtlarından kontrol edileceğinden başvuru ekranındaki bilgilerin dikkatle kontrol edilmesi gerekmektedir. 

MALİ MÜHÜR BAŞVURUSU İÇİN: https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go

e-SMM, e-MM BAŞVURUSU İÇİN: https://portal.efatura.gov.tr/EArsivPortalBasvuru/ 

Başvuru işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştiren mükelleflerin listesi birkaç saat içinde http://www.efatura.gov.tr/esmmkayitlikullanicilar.html adresinde yayınlanır. Kayıtlı kullanıcılar https://earsivportal.efatura.gov.tr/internet adresinden e-SMM ve/veya e-MM düzenlemeye başlayabilirler. 

Söz konusu başvuru işlemi elektronik ortamda yapılmakta ve Gelir İdaresi Başkanlığına iletilmekte olup, başvurunun kağıt çıktısının Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

Duyuruya aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/e-smm_ve_e-mm_basvuru.pdf

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.