English

Motorlu Taşıt Vergileri 2018 Yılında Aşağıdaki Tarifeye Göre Tahsil Edilecektir

Sirküler No: 2196

Bilindiği üzere; her yılın motorlu taşıtlar vergisi, aynı Kanun’un 10’ncu maddesi uyarınca bir önceki yıl motorlu taşıt vergisi tutarlarının o yılın yeniden değerleme oranında (%14,47) artırılması suretiyle belirlenmektedir. Yeniden değerleme oranına göre artırılan ve 2018 yılında ödenecek motorlu taşıt vergileri aşağıya çıkartılmıştır.

Öte yandan 28.11.2017 tarih ve 7061 Sayılı Kanun ile;

  • 31.12.2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen taşıtlara uygulanacak tarife ile
  • 01/01/2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilecek taşıtlara uygulanacak tarife belirlenmiştir.
  • A (I) SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ
  • a) (I) Sayılı Tarife 31.12.2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen taşıtlarda uygulanacak tarife: 

Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri 

Motor Silindir Hacmi  (cm³) 1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm³ ve aşağısı 743,00 518,00 290,00 220,00 78,00
 1301 – 1600 cm³ e kadar 1.294,00 970,00 563,00 398,00 153,00
 1601 – 1800 cm³ e kadar 2.284,00 1.785,00 1.051,00 641,00 249,00
 1801 – 2000 cm³ e kadar 3.598,00 2.771,00 1.629,00 970,00 383,00
 2001 – 2500 cm³ e kadar 5.396,00 3.918,00 2.448,00 1.463,00 579,00
 2501 – 3000 cm³ e kadar 7.524,00 6.545,00 4.089,00 2.200,00 808,00
 3001 – 3500 cm³ e kadar 11.458,00 10.309,00 6.210,00 3.100,00 1.138,00
 3501 – 4000 cm³ e kadar 18.014,00 15.555,00 9.161,00 4.089,00 1.629,00
 4001 cm³ ve yukarısı 29.483,00 22.109,00 13.094,00 5.885,00 2.284,00

 b) 1/1/2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilecek taşıtlarda uygulanacak tarife: 

Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzerleri 

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıt Değeri (TL) Satır Numarası Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 cm³ ve aşağısı 40.000’i aşmayanlar 1 743 518 290 220 78
40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar 2 817 570 319 242 86
70.000’i aşanlar 3 892 622 348 264 94
1301 – 1600 cm³ e kadar 40.000’i aşmayanlar 4 1.294 970 563 398 153
40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar 5 1.423 1.067 619 437 168
70.000’i aşanlar 6 1.553 1.164 675 477 183
1601 – 1800 cm³ e kadar 100.000’i aşmayanlar 7 2.512 1.964 1.156 705 274
100.000’i aşanlar 8 2.741 2.142 1.262 770 299
1801 – 2000 cm³ e kadar 100.000’i aşmayanlar 9 3.957 3.048 1.792 1.067 421
100.000’i aşanlar 10 4.317 3.326 1.955 1.164 459
2001 – 2500 cm³ e kadar 125.000’i aşmayanlar 11 5.936 4.309 2.692 1.609 637
125.000’i aşanlar 12 6.476 4.701 2.937 1.755 695
2501 – 3000 cm³ e kadar 250.000’i aşmayanlar 13 8.276 7.200 4.498 2.420 888
250.000’i aşanlar 14 9.029 7.854 4.907 2.640 969
3001 – 3500 cm³ e kadar 250.000’i aşmayanlar 15 12.603 11.340 6.831 3.410 1.251
250.000’i aşanlar 16 13.749 12.371 7.452 3.720 1.365
3501 – 4000 cm³ e kadar 400.000’i aşmayanlar 17 19.815 17.111 10.077 4.498 1.792
400.000’i aşanlar 18 21.617 18.666 10.994 4.907 1.955
4001 cm³ ve yukarısı 475.000’i aşmayanlar 19 32.431 24.320 14.403 6.474 2.512
475.000’i aşanlar 20 35.379 26.531 15.713 7.062 2.741

7061 Sayılı Kanunun 22’nci maddesiyle, Taşıt Değeri Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 2’nci maddesine eklenen hükümle taşıtın teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, vade farkı ile hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan değerler olarak tanımlanmıştır.

B (II) SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ

Ödeme Zamanı:

Motorlu taşıt vergileri her yılın Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.