English

2018 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergileri

Sirküler No: 2197

1-) Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi;

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 32 Kuruş, diğer belediyelerde 24 Kuruş olarak hesaplanıp, su faturasına dahil edilerek tahsil edilecektir.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

2- ) İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi;

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

3-) Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi;

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 2.900 2.200 1.800 1.600 1.370
2. Grup 1.800 1.370 1.100 900 800
3. Grup 1.370 900 800 570 450
4. Grup 570 450 340 290 220
5. Grup 340 290 200 190 160
6. Grup 190 160 100 90 68
7. Grup 68 53 37 32 24

4-) Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi ;

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44’üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları % 25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 3.625 2.750 2.250 2.000 1.712
2. Grup 2.250 1.712 1.375 1.125 1.000
3. Grup 1.712 1.125 1.000 712 562
4. Grup 712 562 425 362 275
5. Grup 425 362 250 237 200
6. Grup 237 200 125 112 85
7. Grup 85 66 46 40 30

5-) İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması;

2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7’nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 12 Kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 1.450 1.100 900 800 685
2. Grup 900 685 550 450 400
3. Grup 685 450 400 285 225
4. Grup 285 225 170 145 110
5. Grup 170 145 100 95 80
6. Grup 95 80 50 45 34
7. Grup 34 26 18 16 12

Çevre temizlik vergisinin, emlak vergisinin taksit sürelerinde (1. taksit Mart, Nisan ve Mayıs ayı, 2. taksit Kasım ayı içinde) ödenmesi gerekmektedir.

6-) 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tarifelerde yer alan bina gruplarına ilişkin liste aşağıdaki gibidir.

BİNA GRUPLARI 1-Öğrenci sayısı: (Okul, yurt, kreş, dershane, kurs, eğitim merkez, anaokulu, yuva vb. eğitim ve öğretim faaliyeti yapılan binalar.) 2- Yatak kapasitesi: (Konaklama tesisleri ile hastanenler ve diğer yataklı sağlık tesislerine ait binalar.) 3-Kullanım alanı (m2): 4-Koltuk sayısı: (Sinema, tiyatro, opera, bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerleri. 5-Personel sayısı: (1, 2, 3 ve 4 üncü sıradakiler hariç, ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetler için kullanılan binalar ile bunlar dışında kalan faaliyetlere mahsus binalar.)
a) Her türlü yeme, içme ve eğlence yerleri b) Daimi surette faaliyet gösteren lunapark, panayır, fuar, stadyum, hipodrom, spor salonu gibi yerler ile eşya depolamaya mahsus olan yerler
I. GRUP 750’den fazla 500’den fazla 1000’den fazla 5000’den fazla 2000’den fazla 300’den fazla
II. GRUP 750-500 500-300 1000-500 5000-4000 2000-1500 300-200
III. GRUP 499-250 299-150 499-250 3999-3000 1499-1000 199-100
IV. GRUP 249-100 149-50 249-100 2999-2000 999-500 99-50
V. GRUP 99-50 49-20 99-50 1999-1000 499-250 49-10
VI. GRUP 49-20 20’den az 50’den az 999-500 249-100 9-4
VII. GRUP 20’den az 500’den az 100’den az 3 ve daha az, konutlar

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.