English

Gayrimenkul Sermaye İradında %25 Olan Götürü Gider Uygulaması Oranı %15’e Düşürüldü

Sirküler No:2203

05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28.11.2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesiyle yapılan düzenlemeye istinaden, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde, aynı maddede yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatın % 25’i nispetinde uygulanmakta olan götürü giderin, hasılatın % 15’i olarak belirlenmesine yönelik hususlar 14.12.2017 tarih ve 30270 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 300 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile açıklanmıştır.

7061 sayılı Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde, aynı maddede yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatın % 25’i nispetinde uygulanmakta olan götürü gider, 1/1/2017 tarihinden itibaren elde edilen gayrimenkul sermaye iratlarına uygulanmak üzere hasılatın % 15’i olarak belirlenmiştir.

Örnek:

Bayan (A), sahibi bulunduğu gayrimenkulünü mesken olarak kiraya vermiş olup 2017 takvim yılında toplam 13.900-TL kira geliri elde etmiştir. Başkaca herhangi bir geliri bulunmayan Bayan (A), gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde götürü gider yöntemini seçmiştir. Buna göre; Bayan (A)’nın 2017 yılında elde ettiği gayrimenkul sermaye iradının safi tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

A. Gayrisafi Hasılat 13.900 TL
B. Vergiden İstisna Edilen Tutar 3.900 TL
C. Kalan (A – B) 10.000 TL
D. Götürü Gider (C x % 15) 1.500 TL
E. Safi İrat (C – D) 8.500 TL

Söz konusu tebliğ, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren elde edilen gayrimenkul sermaye iratlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

300 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.