English

2017 Yılına İlişkin İndirimli Orana Tabi Teslimlerden Dolayı Yıllık Olarak Hesaplanan Ve İadesi Gereken KDV’ nin Bir An Önce Talep Edilmesi Gerekir

Sirküler No: 2209

Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 nci maddesi gereğince %1 ve %8 orana tabi mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükelleflerin, indirimli orana tabi teslimlerinde yüklenilen katma değer vergisinin hesaplanan katma değer vergisini aşması halinde indirim yoluyla giderilemeyen verginin iadesi mümkün bulunmaktadır.

Bu şekilde iade talep edilebilmesi için farkın 10.000,- TL’ yi aşması gerekmektedir. Aşan tutar iade edilebilmektedir.

2017 yılında indirimli orana tabi teslimlerden dolayı yüklenilen KDV’ nin hesaplanan KDV’ den fazla olması ve farkın 10.000,- TL’ yi aşması halinde Ocak / 2018 döneminden itibaren en son Kasım 2018 dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile talep edilmesi mümkündür.

Firmaların 2017 yılı kayıtlarını tetkik etmelerini ve iadesi gereken bir tutar çıkması halinde gecikmeden Şubat / 2018 veya en geç Mart / 2018 dönemi KDV Beyannamesinde iadeyi talep etmelerini tavsiye ederiz.

Yıllık olarak hesaplanan iade tutarı vergi ve SGK borçlarına mahsup edilebileceği gibi nakden de talep edilebilir. Nakden yada mahsuben iade talep edilmesi halinde müşavirliğini yaptığımız firmaların “Yeminli Mali müşavirlik Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporu” için büromuzla irtibat kurmaları gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.