English

GENEL SAĞLIK SİGORTA PRİM BORÇLARININ 30.04.2018 TARİHİNE KADAR KURUMA ÖDEMESİ

Sirküler No: 2216

Genel Sağlık Sigortası 01.01.2012 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilmiş olup, bu kapsamda olan sigortalıların 01.04.2017 tarihi öncesi ödenmemiş genel sağlık sigortası prim borçları 6824 sayılı Kanun ile başvuru şartı aranmaksızın yapılandırılmıştır.

Kurumun 15.03.2018 tarihli Basın Bülteninde;

Kendilerine gelir testi başvurusu tebliğ edildiği halde gelir testine hiç başvurmamış genel sağlık sigortalılarının 02.04.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) gelir testine müracaat etmeleri ve gelir testi sonucu gelirlerinin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğunu tespit edilenlerin genel sağlık sigortası prim borçları silinmiştir.

Yapılan gelir testi sonucunda aile içi kişi başı geliri brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olan Genel Sağlık Sigortalıların 01.04.2017 tarihi öncesine ait gecikme zammı ve gecikme cezası borçları silinmiştir. Gecikme zammı ve gecikme cezası silinen bu borçlar, aylık sadece 53,33 TL üzerinden yeniden hesaplanmış ve son ödeme tarihi ise 30.04.2018 olarak belirlenmiştir.

01.04.2017 tarihi öncesine ait prim borçları e-devlet üzerinden veya Kuruma müracaat edilerek öğrenilebilmekte, Kurumla anlaşmalı bankalar aracılığıyla ya da internet üzerinden internet bankacılığı veya kredi kartı ile “GSS 6824 Prim Tahsilatı” menüsünden ödenebilmektedir. Söz konusu borçların 30.04.2018 tarihine kadar ödenmemesi halinde, 01.04.2017 tarihinden itibaren gecikme cezası ve gecikme zammı tahakkuk edecektir.

Genel Sağlık Sigortalıların sağlık yönünden mağduriyet yaşamamaları için 30.04.2018 tarihine kadar söz konusu prim borçlarını ödemelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.