English

NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞEN LİMİTED ŞİRKETİN ORTAKLARINA VERİLEN HİSSE SENETLERİNİN İLK İKTİSAP TARİHİ

Sirküler No: 2260

1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin  devir ve bölünmelerde elde edilen hisselerin iktisap tarihi başlıklı bölümünde; devir ve bölünme (kısmi bölünme dahil) hallerinde, şirketin ortaklarına verilen yeni hisselerin verilmesine neden olan  devir olan veya bölünen şirket hisselerinin iktisap edildiği  tarihin esas alınması gerektiği belirtilmiştir.

Ancak; İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 14.02.2018 tarih ve 62030549-120[Mük.80-2017/386]-154561 sayılı özelgede; 10.11.2003 tarihinde tescil edilerek kurulan limited şirketin 01.12.2015 tarihinde nevi değişiklik yapılarak anonim şirkete dönüştüğü,10.05.2017 tarihinde de tüm hisseler için hisse senedi bastırıldığı, hisse senetlerinin satışa konu edilmesi halinde ilk iktisap tarihinin hangi tarih olacağı konusunda;

ortağı bulunduğunuz limited şirkete ait ortaklık hakkınız, anonim şirkete dönüşmesinden sonraki bir tarihte (10/05/2017 tarihinde) hisse senedi çıkarılmak suretiyle hisse senedine bağlanmış olduğundan, sahip olduğunuz hisse senetlerinin satışının değer artışı kazancı kapsamı dışında değerlendirilmesinin tespitinde, iktisap tarihi olarak şirket hisse senetleri üzerinde tasarruf hakkına sahip olduğunuz (hisse senetlerinin bastırıldığı) 10.05.2017 tarihinin esas alınması gerekmektedir.”

Şeklinde görüş belirtilmiştir.

Buna göre, Maliye Bakanlığı görüş değiştirmiş olup, limited şirketten anonim şirkete nevi değiştiren şirketlerin hisse devri 2 sene dolmadan yapılırsa elde edilen kâr gelir vergisine tabidir.

Ayrıca vergi avantajları sebebiyle yeni şirket kurulma ihtiyacı ortaya çıktığında muhakkak anonim şirket kurulmasını öneriyoruz.

Bu problem sebebiyle ani hisse devirleri ihtimalini düşünerek mevcut limited şirketleri nevi değişikliği yapılarak anonim şirkete dönüştürmenizi tavsiye ediyoruz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.