English

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI

Sirküler No: 2262

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında tebliği gereken belgelerin hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde elektronik ortamda tebligatına izin veren Elektronik Tebligat Sistemi 01.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Yeni mükellefiyet tesis ettiren tüzel kişiler elektronik tebligat bildirimini 15 gün içinde kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine kanuni temsilciler aracılığıyla vermeleri gerekmektedir. Yeni mükellefiyet tesis ettiren gelir vergisi mükellefleri ise mükellefiyet tesisi sırasında bildirim verebilmektedir.

Yukarıda bahsedilen bildirimler sonucu gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilmektedir.

Elektronik talep bildiriminde belirtilen telefon numarasına SMS yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır. Bu nedenle başvuru sırasında cep telefonu numarasının doğruluğu tebligatlardan haberdar olabilmek açısından önemlidir.

Elektronik tebligat sistemi kullanıcıları elektronik ortamda gönderilen belgelere internet adresi üzerinden kullanıcı kodu, parola ve şifre ile yada T.C. kimlik numarası ile giriş yapılmak suretiyle ulaşabileceklerdir.

Elektronik tebligat sistemini kullanan gerçek kişi mükellefiyetlerinin iletişim bilgilerinde, tüzel  kişi mükelleflerinin  iletişim bilgilerinde ,tüzel kişi mükelleflerinin ise kanuni temsilci ve iletişim bilgilerinde değişiklik olması durumunda  https://intvrg.gib.gov.tr internet adresine giriş yaparak Kullanıcı İşlemleri/”E-Tebligat Aktivasyon Bilgileri Güncelle” menüsünden  söz konusu bilgilerin güncellemesi herhangi bir hak mahrumiyetine  neden olmaması açısından önem arz etmektedir.

Bu bilgiler ışığında şirketinizin elektronik tebligatında, yetkililerin kimler olduğunu inceleyiniz. İşten ayrılan varsa gerekli düzeltmeleri yapmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca yetkililere gereken ikazın yapılmasını ve 5 gün içerisinde alındığı kabul edilerek tebligatların takip edilerek gereğinin  yapılmasını hatırlatmanızı öneriyoruz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.