English

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMA SÜRESİ 01.10.2018 OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler No: 2278

29 Mayıs 2018 tarih ve 30435 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  Tebliğ  (MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:4)) ile 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Diğer maddeleri 1/10/2018 tarihinde”

Söz konusu değişiklik kapsamında Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan işverenler için başlamış olan pilot Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması diğer iller için 01.10.2018 tarihinde başlayacaktır. 

Söz konusu uygulamaya ilişkin Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180529-22.htm

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.