English

BAZI MALLARA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ BELİRLENMESİ

Sirküler No: 2279

14.05.2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararnamenin eki kararın 1 inci maddesi ile;

Özel Tüketim  Vergisi Kanununa ekli Ⅰ sayılı listesinde yer alan malların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurt içi rafineri çıkış fiyatlarında, 17/05/2018 tarihinden itibaren, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek artış ve azalış olması hallerinde listedeki malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanacağı belirtilmiştir.

Listedeki malların ithal yoluyla temin edilmesi durumunda aynı işleme tabi tutulacağı, yurt içi rafineri çıkış fiyatı bulunmayan listedeki mallara ait uygulamanın ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen baz fiyatlar esas alınmak suretiyle Özel Tüketim Vergisi tutarlarının belirleneceği belirtilmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararı 17/05/2018 tarihinde yürürlüğü girmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.