English

YURT DIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERE AÇILACAK DÖVİZ KREDİLERİ

Sirküler No: 2287

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sermaye Hareketleri Genelgesinde;” Krediler” Bölümünün “Kredi Açılması” konu başlığının altındaki 2.1.7. maddesinde belirtilen şekilde açılacak nakdi kredilerle 2.1.5 ve 2.1.6 maddelerindeki belirtilen kredilerin tutarı, bankaların yurt dışından sağladıkları döviz kredileri ile döviz tevdiat hesapları (zorunlu karşılıklar düşüldükten sonra) toplamını geçmeyecektir.

Bu kredilerde vade kısıtlaması bulunmamaktadır. Türk müteşebbislerce, verilmiş izinler çerçevesinde bulunduğu yabancı ülkenin mevzuatına uygun olarak kurulan şirketlere de bu bölüme göre döviz kredisi açılabilecektir.

Serbest Bölgeler Mevzuatı çerçevesinde serbest bölgede faaliyette bulunma ruhsatı alan “kullanıcılar”, Kambiyo Mevzuatı açısından yurt dışında yerleşik sayıldıklarından, bu kişilere Türkiye’deki bankalar tarafından açılacak krediler yurt dışında yerleşik kişilere açılacak döviz kredileri kapsamında yer alacaktır. Türkiye’deki büyükelçilik tüzel kişiliklerine, bankalarca döviz kredisi açılması mümkündür.

  • Söz konusu döviz kredilerinin döviz olarak kullandırılması esastır. Kredinin geri ödemesi dövizle yapılacaktır. Bankalarca yurt dışında yerleşik kişiler ile Türkiye’deki büyükelçilik tüzel kişiliklerine açılacak döviz kredilerinin, yurt içindeki bankalar nezdindeki hesaplarına döviz olarak aktarılarak kullandırılması mümkündür.
  • Öte yandan, yurt dışında yerleşik gerçek kişilere, Türkiye’deki bireysel ihtiyaçları (konut alımlarının finansmanı dahil) için döviz kredisi veya dövize endeksli kredi kullandırılması ve kullandırılacak döviz kredilerinin döviz olarak ödenmesi mümkündür.
  • Türkiye’de yerleşik kişiler tanımında yer almakla birlikte yurt dışında çalışan ve ikamet eden, ayrıca gelirlerini döviz üzerinden elde eden Türk vatandaşlarına, karşılığının Türk Lirası olarak ödenmesi kaydıyla Türkiye’deki konut alımlarının finansmanı amacıyla döviz kredisi kullandırılması mümkün bulunmaktadır.
  • Ayrıca, Türkiye’deki yabancı uyruklu elçilik personeline yurt içinde tüketici ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla, Türkiye’de Türk lirası olarak kullanılması kaydıyla döviz kredisi kullandırılması mümkündür.
  • Diğer taraftan;
  • Kabul kredili ihracat işlemi çerçevesinde, yurt dışındaki bir bankanın avalini taşıyan poliçenin, Türkiye’deki ihracatçı tarafından Türkiye’deki bir bankaya gayrikabili rücu iskonto ettirilmesi halinde, Türkiye’deki banka tarafından yurt dışındaki avalist bankaya,

2) Türkiye’deki bankalara gelen vadeli akreditiflerin, uygun vesaik ibrazında Türkiye’deki ihracatçı firmaya ödenmesi ve ödeme sırasında Döviz Alım Belgesi düzenlenerek belge üzerine “İhracat bedeli Bankamızca yurt dışındaki muhabir (x) bankasına açılan döviz kredisi borcu ile ödenmiştir.” notunun konulması halinde, yapılan gayrikabili rücu iskonto işlemiyle, yurt dışındaki muhabir bankaya,

3) Kabul kredili ithalat işlemi çerçevesinde Türkiye’deki bir bankanın avalini taşıyan poliçenin yurt dışındaki ihracatçı tarafından Türkiye’de aval veren bankaya veya başka bir bankaya kabilirücu iskonto ettirilmesi halinde, senedi iskonto ettiren yurt dışındaki ihracatçıya döviz kredisi açılmış olacaktır.

4) Kabul kredili ithalat işlemlerinde aval veren banka ile iskonto eden bankanın aynı olması ve poliçenin gayrikabili rücu iskonto ettirilmesi durumunda, ithalatçıya tahsis edilmiş gayrinakdi kredi, iskonto işlemi ile nitelik itibariyle Türk lirası üzerinden nakdi krediye dönüşecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.