English

TRAFİK SİCİLİNDEN KAYITLARI SİLİNECEK OLAN ARAÇLAR İÇİN ÖTV İSTİSNA UYGULAMASI

Sirküler No:2303

14/05/2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 7103 Sayılı kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca; silindir hacmi 1600 cm3 geçmeyen 16 ve daha büyük yaştaki araçların adlarına kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler tarafından, ilgili mevzuat gereği  kayıt ve tescili silinerek doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilen yada bir daha kullanılmamak üzere 31/12/2019 tarihine kadar hurdaya çıkartılan her bir cins araç için aynı cins bir aracın ilk iktisabında tahakkuk edecek ÖTV aşağıda tabloya göre terkin edilecektir.

Yeni Aracın Özel Tüketim Vergisi Matrahı         Terkin Edilecek ÖTV Tutarı

 

Olarak belirlenmiştir.

7103 Sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi hükümlerinden faydalanmak amacıyla   model yılı 1997  veya daha eski olan araçların 31/12/2019 tarihine kadar hurdaya çıkartılarak Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna teslim edilmesi halinde, bu tarihe kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edileceği belirlenmiştir. 

Bakanlar Kurulu Kararının bu hükmü 5 inci maddesi 27/03/2018 tarihinden itibaren hurdaya çıkartılan veya ihraç edilen araçlara istinaden bu kararın yayım tarihinden itibaren iktisap edilecek araçlara uygulanmak üzere 18/05/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.