English

DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERE AİT VERİ BİLDİRİMİN YAPILMA SÜRESİ.

Sirküler No:2304

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 15 milyon ABD doları döviz cinsinden borcu bulunan firmaların, döviz pozisyonlarını etkileyen işlemlerin Sistemik Risk Veri Takip Sistemi ile izlenmesine karar verilmiştir.

Buna göre, yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibariyle 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalar, veri formu ile talep edilen bilgileri, Merkez Bankasına bildirmekle yükümlüdürler.

Bu çerçevede firmalar, 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül, 31 Aralık tarihlerinde sona eren üçer aylık hesap dönemleri itibarıyla varsa son hesap dönemine ilişkin Türkiye Muhasebe Standardına göre hazırlanan Finansal durum tablosu bulunmaması durumunda ise vergi mevzuatına göre hazırlanan bilançolarda yer alan yabancı para kredi tutarı toplamı 15 milyon ABD doları ve üzerinde ise bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır.

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6 / 3 maddesi uyarınca bildirimler, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak ilgili yılın 31 Mart, 30 Haziran ve 30 Eylül tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerini takip eden birinci ayın sonuna kadar, 31 Aralık tarihinde sona eren yıllık hesap dönemini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tamamlanır.

Nisan, Mayıs, Haziran dönemlerine ait (2 inci dönem) Döviz pozisyonunu etkileyen işlemler için Sistemik Risk Veri Takip Sistemi bildirimi 31 Temmuza kadar yapılması gerekmektedir.

Sistem kapsamına giren firmaların Merkez Bankası tarafından belirlenen veri formundaki bilgileri, www.tcmbveri.gov.tr adresine bildirmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.