English

2018 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELİRLENDİ

Sirküler No: 2308

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 49 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküsinde;

Vergi Usul Kanunu Mükerrer 298 inci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunun 32/A maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu Geçici 69 maddeleri uyarınca, Ticari ve Zirai kazanç gelirlerine uygulanmak üzere, 2018 yılının ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %8.69 (yüzde sekiz virgül altmış dokuz) olarak tespit edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.