English

İŞÇİLERİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKLARI VE İZİN SÜRELERİ

Sirküler No: 2309

Yıllık izin süreleri aşağıda belirtilmiştir.

Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri. (4857 Sayılı İş Kanunu Madde 53) 

1-) İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilmelidir.

2-) İşçilere hizmet sürelerine göre verilecek yıllık ücretli izin süresi;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,

c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, az olamaz.

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanmalıdır.

Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmelerinde belirtilmiş ise işçilere o süreler kadar yıllık ücretli izin kullandırılmalıdır.

Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınmalıdır.

Yıllık ücretli iznin uygulanması (4857 Sayılı İş Kanunu Madde 56)

Yukarıdaki izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilecektir.

Yukarıdaki izin süreleri işveren tarafından sürekli bir şekilde işçilere kullandırılmak zorundadır.

İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemeyecektir.

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmayacaktır.

İşçinin hak kazandığı yıllık ücretli iznini kullandığının ispatı işverene aittir. Bu sebeple, İş Kanununun 56’ıncı maddesi ve Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin 20’nci maddesi uyarınca, YILLIK ÜCRETLİ İZİN DEFTERİNİN (Kartoteks sistemi dahil) tutulması gerekmektedir.

İşçilerine yıllık ücretli izin kullandıracak olan işveren ve yetkililerinin yukarıdaki hususlara dikkat etmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.