English

4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUN GEÇİCİ 21.İNCİ MADDESİNDE YER ALAN GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler No: 2310

7103 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 21.inci madde kapsamında yer alan gelir vergisi stopaj teşviki 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 27.03.2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup, teşvik ile ilgili açıklamaları 30.03.2018 tarih ve 2220 nolu sirkümüzde yapmıştık.

4447 sayılı Kanunun Geçici 21 inci maddesiyle, aynı Kanunun Geçici 19 ve 20 nci maddeleri kapsamında işe alınan ve bu maddelerde yazılı şartları taşıyan ücretliler için asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının verilecek muhtasar beyanname/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesi suretiyle, sağlanacak gelir vergisi stopaj teşviki ile ilgili GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:304) 08.07.2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180706-22.htm

Tebliğdeki şartları sağlayan/sağlayacak  olan işveren ve yetkililerinin söz konusu Tebliği gözden geçirmelerini, 01.01.2018 tarihi itibariyle mutlaka bu vergi teşviki hükümlerinden yararlanmalarını önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.