English

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO 19) İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER (Ⅰ)

Sirküler No: 2317

06/07/2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair19 Seri Nolu Tebliğ ile yapılan düzenleme ile;

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C) kısmının (2.1.3.3.3.2.) bölümünde yapılan değişiklikle; tevkifat uygulanması gereken teslimlere, “konfeksiyon kırpıntıları” ilave edilmiştir.

Tebliğin (II/A-1.1.1.) bölümünde yapılan değişiklikle; serbest bölgeye vasıl olan teslimler ile gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimler ihracat istisnası kapsamına alınmıştır.

Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimlerde istisna, gümrük idaresi tarafından onaylanmış antrepo beyannamesiyle tevsik edilmesi gerekecektir.

Tebliğin (II/A-6.1.) bölümünde yapılan değişiklikle; Taşımacılık istisnası başlıklı maddede yer alan, bakım ve tamir giderleri ile otoyol geçiş ücretleri de istisna kapsamına alınmıştır. (06.07.2018 tarihinden geçerli olmak üzere)

Tebliğin (II/F-4.3.) bölümünde yapılan değişiklikle; adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında yapılan devir ve bölünme işlemleri vergiden istisna edilmiştir.

Tebliğin (II/F-4.14.) bölümünde yapılan değişiklikle; ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri KDV’den istisna edilmiştir.

Tebliğin (IV/A) kısmının (1.5.) bölümünden sonra aşağıdaki bölüm eklenmiştir. İstisna kapsamındaki işlemin gerçekleşmesinden sonra mal ve hizmet alımlarına ait kur farklarının iadesi, tam istisna kapsamındaki işlemin gerçekleştiği vergilendirme döneminde iadesi mümkün bulunmaktadır.

Ancak, kur farkına ilişkin faturanın iade işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra gelmesi halinde, işlemle ilgili mal ve hizmet alımlarına ait kur farkı üzerinden ödenen ve yüklenilen KDV hesabına dahil edilmesi gereken KDV, indirim hesaplarına dahil edildiği vergilendirme dönemine ilişkin iade hesabında dikkate alınabilecektir. (06.07.2018 tarihinden geçerli olmak üzere)

Diğer bölümler,01/06/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.