English

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO 19) İLE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER (Ⅱ)

Sirküler No: 2319

06/07/2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair19 Seri Nolu Tebliğ ile yapılan düzenleme ile;

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğin (II/B) kısmının 14 üncü bölümünden sonra gelmek üzere;

7104 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (k) bendine göre, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan;

  • Okul,
  • Sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası,
  • Yetiştirme yurdu,
  • Huzurevi,
  • Bakım ve rehabilitasyon merkezi,
  • Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler,
  • Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler,

Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler 1/6/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV istisnası tanınmıştır.

Söz konusu tesislerin tadil, bakım ve onarım işlemlerine yönelik teslim ve hizmetler, istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Bu tesislerin tamamının veya belirli bir oranının inşasına yönelik ilgili idare ve kuruluşlara nakdi olarak yapılan bağışlar, ilgili idare ve kuruluş tarafından istisna kapsamındaki tesislerin inşasına ilişkin yapılacak mal ve hizmet alımlarında kullanılsa bile bu alımlar istisna kapsamında değerlendirilemeyecektir.

01/06/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.