English

SGK GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİK UYGULAMASI GENELGESİNİ YAYIMLADI

Sirküler No: 2339

18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Kanunun 22.inci maddesi ile; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81.inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (k) bendi gereğince;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi (Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,) kapsamında 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primlerinin, 1 yıl süreyle prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanacağını 28.05.2018 tarih ve 2270 nolu sirkümüzle duyurmuştuk. Kurum uygulama ile ilgili 2018-28 nolu genelgesini de yayımladı.

Yukarıdaki şartları taşıyan 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişiler ile adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarının (Sadece 1 ortak) Genelgeyi gözden geçirerek söz konusu teşvikten yararlanmalarını önemle hatırlatırız.

Genelgeye https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/143408 linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.