English

PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Sirküler No: 2344

15.08.2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Bakanlığı Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte 12/B maddesi eklenmiştir.

Perakende işletmelerce; mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilecek taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez.

Televizyon ile ses ve görüntü sistemleri satışlarında üç ay,

Bilgisayar, tablet ve cep telefonu satışlarında altı ay olarak uygulanır.

Perakende işletmelerce kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamaz.

Yönetmelik 01.09.2018 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.