English

BANKA HESAPLARINDAN ELDE EDİLECEK GELİRLERE UYGULANACAK VERGİ ORANLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

Sirküler No: 2350

31/08/2018 tarih ve 30521 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 53 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 22.07.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararla Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 inci maddesi gereğince;

Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından, mevduat faizlerinden, katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından, elde edilecek gelirlere uygulanacak vergi oranları yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu kararla;

1) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından,

-Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda % 20,

-1 yıla kadar (1 yıl dahl) vadeli hesaplarda %16,

-1 yıldan uzun süreli hesaplarda %13,

2) Mevduat faizlerinden;

-Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,

-1 yıla kadar (1yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,

-1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından;

-Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,

– 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,

-1 yıldan uzun süreli vadeli hesaplarda %0, olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Karar üç ay süreyle sınırlı olarak vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu tarihten itibaren üç ay içinde açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Üç ayın sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara ödenecek faiz ve kâr paylarına bu karardan önce yürürlükte bulunan vergi oranları uygulanacaktır.

Bu karar 31.08.2018 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.