English

ADAY ÇIRAK VE ÇIRAKLAR İLE İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN, STAJ VEYA TAMAMLAYICI EĞİTİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİNE YAPILAN DEVLET KATKISI ÖDEMELERİNİN SÜRESİ UZATILDI.

Sirküler No: 2351

16.08.2018 tarihli ve 30511 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karar “15/8/2018 TARİHLİ VE 42 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR” kapsamında;

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun Geçici 12.inci maddesi uyarınca aday çırak ve çıraklar ile anılan Kanunun 18.inci maddesine göre işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenebilecek                     en az ücretin;

a-) Yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin,

 b-) Yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin,

 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre,         2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren üç eğitim ve öğretim yılı uzatılmıştır.

 Uygulama ile ilgili yapılması gereken hususlar 15.03.2017 tarih ve 2044 nolu sirkümüzde mevcut olup, kapsamda çalışanları olan/olacak işveren ve yetkililerinin söz konusu Devlet katkısı hükümlerinden yararlanmalarını önemle hatırlatırız.

Karara aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/08/20180816-7.pdf

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.