English

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNCA VERİLEN KARARLAR

Sirküler No: 2356

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun, 30.12.2017 tarih ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin “İstisna Kriterleri” başlıklı 16 ıncı maddesi göz önünde bulundurularak 28.06.2018 tarih ve 2018/68 sayılı Kişisel Verileri Koruma kurulunca verilen karar, 18.08.2018 tarih ve 30513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca faaliyet gösteren gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri bakımından Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmiş bulunmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun, 30.12.2017 tarih ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin “İstisna Kriterleri” başlıklı 16 ıncı maddesi göz önünde bulundurularak 05.07.2018 tarih ve 2018/75 sayılı Kişisel Verileri Koruma kurulunca verilen karar, 18.08.2018 tarih ve 30513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline kayıtlı, arabulucular bakımından Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne istisna getirilmiştir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun, 30.12.2017 tarih ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin “İstisna Kriterleri” başlıklı 16 ıncı maddesi göz önünde bulundurularak 19.07.2018 tarih ve 2018/87 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulunca verilen karar, 18.08.2018 tarih ve 30513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

Yıllık çalışan sayısı 50’ den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanların, Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmasına karar verilmiştir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun, 30.12.2017 tarih ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin “İstisna Kriterleri” başlıklı 16 ıncı maddesi göz önünde bulundurularak 19.07.2018 tarih ve 2018/88 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulunca verilen karar, 18.08.2018 tarih ve 30513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yıllık çalışan sayısı 50’ den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve sicile kayıt yaptırmaları için 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesine,

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve sicile kayıt yaptırmaları için 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesine,

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.01.2019 olması ve sicile kayıt yaptırmaları için 31.03.2020 tarihine kadar süre verilmesine,

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.04.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.06.2020 tarihine kadar süre verilmesine karar verilmiştir.

Eki için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.