English

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN DÖNÜŞÜMÜ İLE İLGİLİ SÜRE UZATILDI

Sirküler No: 2369

25.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 498 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 30.09.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 483 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen bazı süreler 01.10.2018 tarihi olarak değiştirilmiştir.

Mevcut eski nesil ÖKC’leri mali hafızaları doluncaya kadar kullanma imkanı getirilen mükelleflerin ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait bilgileri GİB’in erişimine sunacak alt yapıyı tesis etmek veya bir dış hizmet sağlayıcı tarafından bu niteliklere haiz olarak oluşturulan alt yapı hizmetinden yararlanmak ve bu bildirimleri yapmaya başlamak için belirlenmiş olan tarih 01.07.2018 iken bu tebliğ ile 01.10.2018 olarak değiştirilmiştir.

Harici donanım ve yazılımların ÖKC’lerle bağlantılı çalışması için gerekli bağlantı ve entegrasyon işlemlerinin yaptırılması için belirlenmiş olan tarih 01.04.2018 iken bu tebliğ ile 01.10.2018 olarak değiştirilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı ödeme kaydedici cihazlar ile ilgili uyulması gereken teknik usul ve esasları https://ynokc.gib.gov.tr/ internet adresinden takip edebilirsiniz.

Tebliğin tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180525-12.htm

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.