English

DÖVİZ CİNSİNDEN VE DÖVİZE ENDEKSLİ SÖZLEŞMELERLE İLGİLİ TEBLİĞ TASLAĞI GÖRÜŞE AÇILDI

Sirküler No:2378

28.02.2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’ in mülga 8 inci maddesi kapsamında “Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler” le ilgili açıklamaların yer aldığı tebliğ taslağı Hazine ve Maliye Bakanlığı’ nca görüşe açılmıştır.

Tebliğ taslağı  sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. Konu ile ilgili görüş bildirmek isteyenlerin görüşlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı’ na iletilmek üzere müşavirliğimize (abdilkaranfil@arilar.com.tr adresine) göndermelerini rica ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Ek: Tebliği taslağı.