English

BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ VE YAZILIM ÜRETEN İŞLETMELERİN SANAYİ SİCİLİNE KAYIT OLMASI ZORUNLUDUR

Sirküler No: 2393

01/07/2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 6948 sayı Sanayi Sicil Kanununda yapılan değişiklikle; 

Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve güç yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halde imal ve üretim yapılan yerlere sanayi işletmesi, bu yerleri işletenler sanayici sayılmaktadırlar.

Bilim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de bu kapsamda değerlendirilmektedirler.

Sanayi işletmelerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak sanayi siciline kaydettirilmesi ve sonucunda alınacak sanayi sicil belgesinin yetkililere ibrazı gerekmektedir.

Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt yaptırmak zorundadır.

Sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren idarelere ibraz edilmesi gerekmektedir.

Yeni açılan sanayi işletmeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenecek bildirimleri (kuruluş ve faaliyeti, yerli ve yabancı sermaye, makine ve tesislerin cinsi nev’i, miktarı v.b.) iki ay içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına elektronik ortamda göndermek durumundadır.

Sanayi sicil kaydı olmadığı tespit edilen sanayi işletmeleri hakkında idari para cezası verilecektir.

Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kayıt yaptırmayanlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde sanayi siciline kayıt yaptırıp sanayi sicil belgesi alanlar hakkında idari para cezası uygulanmayacaktır. 

Yürürlülük tarihi 01/07/2017 dir.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.