English

TÜBİTAK ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA PROJE BAŞVURULARI ELEKTRONİK İMZA İLE YAPILACAK

Sirküler No: 2394

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEP) tarafından yapılan elektronik imza (e-imza) çalışmalarının tamamlanmış olması nedeniyle,bundan böyle (ARDEP) tarafından yürütülmekte olan programlara elektronik imza ile başvuru projesi yapılabileceği belirtilmiştir.

Proje başvuru süreçlerinin hızlandırılması ve proje başvurularında basılı kopya belge alınmaması amacıyla;

Başvuruların 31/12/2018 tarihine kadar hem ıslak imzalı belge ile hem de e-imza ile yapılacak olan başvurular kabul edileceği, 01/01/2019 tarihi itibariyle tüm başvuruların e-imza ile yapılmasının zorunlu olduğu açıklanmıştır.

Araştırma destek programına başvuru yapabilmek için;

  • Proje ekibinde yer alan kişilerin ve tüm yürütücü/katılımcı kurum/kuruluş yetkililerinin Nitelikli Elektronik Sertifikaya (NES) sahip olmaları,
  • Kurum/kuruluş yetkililerinin başvuru sistemine doğru bir şekilde kayıtlı olduğundan emin olunması ve sistemde yer almayan kurum/kuruluş yetkililerinin sistem üzerinden yetki tanımlarını yapmalarının sağlanması,
  • Sertifikaların kullanılabilmesi için bilgisayarlara gerekli yazılımların yüklenmesi ve donanımların (kart okuyucu,kart) temin edilerek kurulması,
  • Tüm bu işlemlerin ardından, sistemin test edilmesi ve doğru çalıştığından emin olunması gerekmektedir.

5070 sayılı kanuna uygun güvenli elektronik imza, nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulur. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre gerçek kişiler elektronik imza oluşturabilir. Bunun için kişinin (tüzel kişiliklerde şirketi temsile yetkili olanların) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısından (ESHS) Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) alması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.