English

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANAN MÜKELLEFLERİN MALİ BİLGİLERİ BİLDİRİM SÜRESİ UZATILDI

Sirküler No: 2396

483 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait  bildirim süresinde değişiklik yapılmıştır.

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili bu kapsama giren mükelleflerin halen kullanmakta olduğu eski nesil ödeme kaydedici cihazlarını mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar kullanabilmeleri mümkündür.

3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazları ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarından düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilerini 01.10.2018 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) elektronik ortamda bildirilme süresi 01.01.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.