English

İŞVERENLERCE KADIN HİZMET ERBABINA YAPILAN KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ YARDIMLARININ GELİR VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ İLE PRİME TABİ OLUP OLMAYACAĞI

Sirküler No: 2422

İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler ile ilgili açıklamalar 29.08.2018 tarih ve 2349 nolu sirkümüzde mevcuttur. Gelir Vergisi Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile SGK’nu açısından söz konusu yardımların vergi ve SGK karşısındaki durumları aşağıda açıklanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 23/16 ncı maddesi kapsamında verilen kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin; 

– İşyerinde verilmesi halinde, kadın hizmet erbabına sağlanan bu menfaatlerin, herhangi bir tutarla sınırlı olmaksızın tamamının,

İşyerinde verilmediği durumlarda, kadın hizmet erbabının hizmet aldığı gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince işletilen kreş ve gündüz bakım evlerine ödeme yapılmak suretiyle sağlanan menfaatin, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %50’sini aşmayan kısmının gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır. (28/09/2018 tarih ve 64597866-120[23/16]-E.20705 sayılı özelge) 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesinde; 

“Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmeliğin” 13 üncü maddesinde; yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150’den çok kadın işçi çalıştıran işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakılması ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın bir yurdun kurulmasının zorunlu olduğu, işverenlerin bu yükümlülüklerini yönetmelikte öngörülen nitelikleri taşıyan yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilecekleri belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar uyarınca; kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmesinin ilgili mevzuat uyarınca zorunlu olması halinde, hizmet erbabına, kreş hizmeti verilmek veya dışarıdan hizmet alınmak suretiyle sağlanan menfaatlerin ücret hükümleri ile ilişkilendirilmeksizin doğrudan gider yazılması mümkün bulunmaktadır. (28/09/2018 tarih ve 64597866-120[23/16]-E.20705 sayılı özelge) 

Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu açısından; 

Kreş ve gündüz bakımevi hizmeti alan çalışanların her bir çocuğu için işveren tarafından kreş ve gündüz bakımevi hizmetini veren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yapılan ödemeler sigortalıya doğrudan yapılan bir ödeme olmadığından prime esas kazanç kapsamında değerlendirilmemelidir. Ancak söz konusu ödemenin nakdi olarak doğrudan çalışana yapılması halinde ise sigortalının prime esas kazanç hesabında dikkate alınacak ödeme olarak değerlendirilmelidir. (12.10.2018 tarihli Kurumun Genel Yazısı) 

Kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti veren/verecek olan işveren veya yetkililerinin yukarıdaki hususlara uymalarını önemle hatırlatırız. 

Özelgeye  http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat adresinden, Genel Yazıya  https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/144270  link’den ulaşabilirsiniz. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.