English

7143 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNUNDA YURT İÇİ VE YURT DIŞI VARLIKLARIN BEYAN SÜRESİ UZATILDI

Sirküler No: 2423

30/11/2018 tarih ve 30611 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Diğer Hükümler başlıklı 10 uncu maddesinin on üçüncü fıkrasında yer alan, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlara ilişkin (a),(b),(c) ve (e) bentlerinde yer alan yurt içi ve yurt dışı varlıkların yurda getirilmesine ilişkin 30.11.2018 tarihi olan  beyan süresi 31.05.2019 tarihine kadar ve 31.12.2018 tarihi olan  ödeme süresi 30.06.2019 tarihine kadar olmak üzere   6 (altı) ay uzatılmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.