English

YURT DIŞINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TÜRKİYE’YE GETİRİLME SÜRESİ UZATILDI

Sirküler No: 2425

31/08/2018 tarih ve 30521 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 48 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrasının (h) bendinde belirtilen yurt dışında elde edilen ve gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilecek olan;

  • Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin yurt dışında satışından doğan kazançlar,
  • Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde edilen iştirak kazançları,
  • Yurt dışında bulunan işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla elde edilen ticari kazançlar,
  • Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançların

Türkiye’ye transfer edilmesine ilişkin sürenin 30.06.2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu istisna, 2018 yılında elde edilen kazançlar için uygulanacak olup, 2017 ve önceki yıllara ait kayıtlara intikal etmeyen kazançların vergi incelemesi kapsamında sorumluluğu devam etmekte olduğunu hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.