English

01.01.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN E-FATURA, E-ARŞİV VE E-DEFTER ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MÜKELLEFLER

Sirküler No: 2429

Bilindiği üzere 20.06.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 454 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmeleri zorunlu hale getirilmiştir.

2017 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 31.12.2018 tarihine kadar gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 01.01.2019 tarihinden itibaren e-Defter tutmak ve e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

2017 yılında internet satışı bulunan ve ilgili yıl brüt satış hasılatı 5 milyon TL’yi geçen mükellefler en geç 01.01.2019 tarihinde e-Arşiv Fatura Uygulamasına geçiş yapmak zorundadırlar.

Mali mührünüz yoksa https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go adresinden sadece mali mühür başvurusu yapılmalıdır.

e-Fatura Uygulaması Başvuru İşlemleri

e-Fatura için; https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/ adresinden aşağıdaki yöntemlerden uygun olanı seçilerek başvuru yapılmalıdır.

GİB-Portal yöntemi için “Portal” seçeneği seçildikten sonra “01.01.2019’da Başlamak İstiyorum” seçeneği işaretlenmelidir. “Şimdi Başlamak İstiyorum” seçeneği seçilirse kullanıcı hesabı hemen (KamuSM mali mühür bildirimini GİB’e ilettikten en az 1 gün sonra) açılır.

Entegrasyon yöntemi için “Entegrasyon” seçeneği seçilmelidir. Sonrasında http://www.efatura.gov.tr/efaturaentegratorluk.html adresindeki bilgiler ışığında testlere başlamalı, test kontrolü başarılı olduğu taktirde e-Fatura sistemine dahil olunmalıdır.

Özel Entegrasyon yöntemi için “Özel Entegrasyon” seçeneği seçilmelidir.

e-Arşiv Uygulaması Başvuru İşlemleri

e-Arşiv Fatura Uygulamasına geçiş işlemleri www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan “Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu”nda açıklandığı şekilde yapılmalıdır.

e-Defter Uygulaması Başvuru İşlemleri

e-Defter için; https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ adresinden istenilen başlangıç dönemi seçilerek başvuru yapılmalıdır.

Taslak Tebliğler ile Planlanan Değişiklikler

24.10.2018 tarihinde yayımlanan taslak tebliğler ile elektronik ortamdaki uygulamalar için 01.07.2019 tarihinden itibaren geçerli olması planlanan düzenlemeler özet olarak aşağıdaki gibidir:

Konu Güncel Sınır Taslak Düzenleme
e-Fatura Brüt Satış Hasılatı 10 Milyon TL Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon TL
e-Defter Brüt Satış Hasılatı 10 Milyon TL Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon TL
e-Arşiv İnternet Satışı ve 5 Milyon TL Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon TL ve 50.000 TL’yi aşan tüm faturalar
E-İrsaliye Zorunlu değil Brüt Satış Hasılatı 25 Milyon TL

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.