English

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİNDE YAPILAN YENİLİKLERE İLİŞKİN DUYURU

Sirküler No: 2435

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, İnteraktif Vergi Dairesi Projesi kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda mükelleflerin aşağıda sayılan işlemleri İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirebilmesi mümkün hale getirilmiştir.

 • 7143 sayılı Kanun başvuru sonucunun görüntülenmesi ve taksit ödemesinin yapılabilmesi,
 • Emanette yer alan tutarlar için iade/mahsup talebinde bulunulması,
 • Yönetici ve ortaklık bilgilerinin görüntülenmesi,
 • Yönetici değişikliğine ilişkin dilekçe verilmesi,
 • Unvan değişikliğine ilişkin dilekçe verilmesi,
 • Ödeme emri sorgulaması yapılması ve mal bildiriminde bulunulması,
 • Muhtasar beyanname dönem değişikliğine ilişkin dilekçe verilmesi,
 • Kesinti bulunmayan cari dönem için muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi,
 • Faaliyet konusu değişikliğine ilişkin dilekçe verilmesi,
 • Ek faaliyete başladığına ilişkin dilekçesi verilmesi,
 • Hisse devrine ilişkin dilekçe verilmesi,
 • Hazır beyan sistemine erişim,
 • Meslek mensupları ile imzalan ve geçerli olan e-beyanname sözleşme listelerinin görüntülenmesi,
 • Gelen evrak bilgilerine erişim sağlanması.
 • Vergi türü değişikliğine ilişkin dilekçe verilmesi,
 • Kasko değerine göre MTV düzeltme talebinde bulunulması,
 • İletişim bilgilerinin güncellenmesi,
 • Sermaye artırımına ilişkin dilekçe verilmesi,
 • Engelli vergi indirimi başvurusunda bulunulması,
 • Mukimlik belgesi talebinde bulunulması,
 • Mahkeme kararına istinaden trafik para cezası tahakkukunun kaldırılması talebinde bulunulması,
 • Gayrimenkul sermaye iradına konu malın elden çıkarılması ile gelirin son bulmasına ilişkin dilekçe verilmesi,
 • Vergi ceza ihbarnamesinin düzeltilmesi/kaldırılması talebinde bulunulması,
 • Adınıza düzenlenen e-Arşiv faturalarının sorgulanması.
 • Ayrıca devam eden çalışmalar sonucunda aşağıda sayılan işlemlerin de İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirebilmesi mümkün hale getirilmiştir.
 • 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu kapsamında ödenmesi gereken hazine payına ilişkin özelge talebinde bulunulması,
 • Ödeme kaydedici cihaz bilgilerinin sorgulanması,
 • Belge basım bilgilerinin sorgulanması,
 • Ödeme ve alındı sorgulanması,
 • Defter beyan sistemine erişim,
 • İnteraktif vergi dairesi aracılığıyla veraset ve intikal vergisi beyannamelerini ilgili vergi dairesine gönderme imkanı sağlanmıştır.

İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerine https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilme hususunu hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.