English

ESNAF MUAFİYETİNDEN FAYDALANANLAR TARAFINDAN ÜRETİLEN İHTİYAÇ FAZLASI ELEKTRİK BEDELİNDE UYGULANACAK TEVKİFAT ORANI

Sirküler No:2441

14/05/2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamında esnaf muafiyetinden faydalananlar tarafından Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı sahip oldukları ve kiraladıkları konutların çatı veya cephelerinde kurdukları ve azami güç 10 Kw kadar üretilen Elektrik Enerjisi’nin ihtiyaç fazlasını son  kaynak tedarik şirketine satmaları halinde, yapılan ödemeler üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre uygulanacak tevfikat oranı %0 olarak belirlenmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararının bu konuyla ilgili 3 üncü maddesi 18/05/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.